Demografie

Populația regiunii dunărene Galați-Cahul-Reni numără în total circa 788 de mii de locuitori, iar ponderea cea mai mare revine județului Galați, care are 627 630 de locuitori, urmat de raionul Cahul – cu 124 091 de locuitori și comunitatea Reni – cu 36 117 de locuitori. În relație directă cu numărul de locuitori este densitatea populației, care se prezintă diferențiat în plan teritorial. Cele mai mari valori sunt înregistrate în județul Galați, peste 140 loc/km², ceea ce este cu mult mai mare decât valoarea medie a densității populației pe țară, care constituie 84,4 loc/km². Valori mai mici ale densității populației sunt în raionul Cahul, circa 80 loc/km2, mai joasă  decât media pe țară, care este de 86,2 loc/km2. Comunitatea Reni, la fel, se caracterizează printr-o densitate comparativ mică a populației – sub 60 loc/km², față de 69 loc/km² nivelul pe țară.

Efectivul populației în toate trei unități administrativ-teritoriale este în reducere, fenomen care se produce practic simultan, de la începutul anilor 1990. Această tendință este determinată de specificul sporului natural și al migrației populației. Sporul natural este negativ, fiind cauzat de natalitatea scăzută și mortalitatea ridicată, cu o diferență în creștere în ultimii ani. În anul 2020 s-a înregistrat o scădere a populației cu peste 2100 de locuitori în județul Galați , cu aproape 170 în raionul Cahul și circa 380 în comunitatea Reni.

Tabelul 1 Mișcarea naturală a populației, pe medii (2020)

Unități administrative

Născuți

Decedați

Spor natural

Galați

5221

7330

-2109

Cahul

997

1 174

-177

Reni

222

591

-379

 

Migrația, la fel, înregistrează valori negative ale soldului. Mai multă populație pleacă din regiune decât sosește. La nivelul anului 2011 județul Galați a pierdut 724 de locuitori, iar în 2019 comunitatea Reni – circa 130. Migrează în special populația tânără și matură (19-49 ani), de obicei în scop de muncă. Pe intern, la nivel de țară, mișcările de populație au loc spre centrele mari industriale din apropiere, de exemplu cei din comunitatea Reni spre orașul Odessa, iar cei din raionul Cahul spre orașul Chișinău. Migrația externă este orientată spre țările Uniunii Europene, iar cei din Cahul și Reni mai pleacă și spre Federația Rusia. În baza pașaportului cu date biometrie locuitorii raionului Cahul și comunității Reni au acces liber de circulație spre țările Uniunii Europene.

Tabelul 2 Statistică demografică cu privire la regiunea Galați-Cahul-Reni (2019-2020)

Unități administrative

Total număr locuitori

Locuitori / km2

Populația după mediu de trai

Populația pe grupe de vârstă (ani)

Durata medie a vieții

(ani)

Urban

Rural

0-14

15-59

60 ani și peste

Galați

627.530

140,5

361.820

265.710

84 693

400113

142.724

75,32

57,66%

42,34%

13,50

63,76%

22,74%

Cahul

124 091

80,6

39 431

84 660

19 866

83.092

21.133

70,9

31,78%

68,22%

16,01%

66,96%

17,03%

Reni

36 117

<60

18 320

17 797

3.742

21 165

11 210

71,1

50,71

49,28%

10,3%

58,6%

31,0%

 

Structura populației după mediul de trai este diferită în plan teritorial. Județul Galați se remarcă printr-un nivel de urbanizare comparativ mare, circa 58% din totalul de locuitori, pe când în raionul Cahul invers, domină populația cu reședința în mediul rural, peste 68% din totalul de locuitori. Populația comunității Reni este distribuită aproape în proporție egală după mediul de trai.

Structura populației pe grupe de vârstă în toate trei entități teritoriale se caracterizează printr-o pondere mare a populației adulte (15-59 ani), care depășește 60% din numărul total de locuitori în județul Galați și raionul Cahul, și este aproape de această valoare în comunitatea Reni. Este categoria de populație considerată economic activă. Situația cu privire la celelalte două categorii majore de vârstă a populației, cea tânără (0-14ani) și cea vârstnică (60 de ani și mai mult) se prezintă într-un mod mai diferențiat. În acest aspect se detașează comunitatea Reni, cu cea mai mare pondere a populației vârstnice, egală cu 31% din efectivul total și în același timp cu cel mai mic procent al populației tinere-circa 10% din total. În județul Galați, cota parte a populației tinere este comparativ mai mică decât cea vârstnică, respectiv cea tânără alcătuiește peste 13%, pe când cea vârstnică depășește 22% din total. La rândul său, raionul Cahul se remarcă printr-o pondere procentuală aproape egală a grupelor de vârste menționate, în jur de  16-17% din totalul de locuitori. Cota mică a efectivului de populație tânără și ponderea mai mare a populației vârstnice denotă că regiunea este afectată de fenomenul de îmbătrânire demografică.

Durata medie a vieții locuitorilor din regiune prezintă diferențe. Conform datelor recente, speranța de viață este mai mare în județul Galați – peste 75 de ani și mai mică, dar asemănătoare ca valoare de vârstă, în unitățile administrative Cahul și Reni, în jur de 71 de ani.

Tabel 3 Structura etnică a populației pe unități administrativ – teritoriale (%)1

Etnii

Galați

Cahul

Reni

Români/Moldoveni

96,35%

78,08%

49,0%

Ucraineni

0,01%

6,58%

17,7%

Ruși/Lipoveni

0,04%

6,46%

15,1%

Bulgari

4,88%

8,5%

Găgăuzii

3,07%

7,9%.

Romi

3,39%

0,20%

 

Maghiari

0,03%

 

 

Alții

 

0.72%

1,8%

1Conform ultimelor recensăminte naționale.

Structura etnică a populației este diversă. Cea mai mare pondere, atât din numărul total al populației din regiune, cât și în plan administrativ-teritorial, o dețin românii/moldovenii – peste 96% în județul Galați, peste 78% în raionul Cahul și aproape 50% în comunitatea Reni. Ucrainenii și rușii/lipovenii sunt alte două comunități etnice bine reprezentate în regiune, cu un procent mai mare în comunitatea Reni, de până la 18% și respectiv 15% din totalul de locuitori. În raionul Cahul, ponderea populației de etnie ucraineană și rusească este de  6-7% din total, precum și câteva sutimi se întâlnesc în județul Galați. Unice într-un fel sunt grupele etnice de bulgari și găgăuzi. Pe teritoriul administrativ Reni și în raionul Cahul formează comunități aparte. Bulgarii și găgăuzii alcătuiesc a câte circa 8% în comunitatea Reni și respectiv aproape 5% și circa 3% în raionul Cahul. Dintre alte etnii în regiune se întâlnesc romi, maghiari și altele.

Unitățile administrativ-teritoriale din regiune sunt administrate de către Consilii, formate din consilieri aleși în mod direct, care la rândul lor aleg un președinte. La nivel de localități, funcționează același principiu de alegere a autorității publice, doar că conducătorul localității – primarul, în județul Galați și raionul Cahul, este ales în mod direct de către cetățeni, iar în comunitatea (gromada) Reni conducătorul localității – „starosta” este numit de către președintele consiliului.

Switch The Language