IDIS „Viitorul”

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993. În calitate de think tank independent, IDIS combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politică socială, politicile UE, dezvoltare regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. De asemenea, organizează evenimente publice cu o prezență activă în mass-media.

IDIS combină o rețea de grupuri profesionale strâns legate, organizate în domenii tematice. IDIS alocă resurse importante pentru a combina studiile sectoriale și advocacy prin intermediul partenerilor și părților interesate (sindicate, asociații de afaceri, inovatori politici, antreprenori sociali, autorități locale, educatori și alte entități). Astfel, IDIS „Viitorul” își promovează ideile sale, cu toate că susține un număr semnificativ de produse analitice pe diverse domenii de interes politic, social și economic. IDIS nu este un think tank afiliat politic și respinge conexiunile partizane. Potrivit Strategiei instituționale, IDIS continuă să joace un rol important în asistarea factorilor de decizie în Moldova pentru a se conforma cu responsabilitățile instituționale și a construi un consens cu privire la prioritățile naționale, aducând țara pe calea reformelor și a valorilor europene.

IDIS „Viitorul” își desfășoară activitatea în conformitate cu Strategia de dezvoltare instituțională. În 2010, Ministerul Justiției a recunoscut institutul drept o asociație publică, în conformitate cu legea cu privire la asociațiile obștești. Un Consiliu de administrație supraveghează programele și proiectele implementate sub responsabilitatea instituțională a directorului executiv. În corespundere cu prevederile Strategiei, Consiliul oferă suport IDIS-ului în aspectele strategice și de cercetare, cu privire la programele și problemele bugetare.

În 2016, IDIS a stabilit primul Board Internațional, ai cărei membri s-au alăturat pentru un mandat de patru ani cu scopul de a ghida domeniile de politică economică și socială, noi idei pentru afaceri, chestiuni guvernamentale, politică externă, educație, apărare și securitate, cibernetică și e-guvernare. Membrii Boardului participă la reuniuni anuale sau extraordinare ale Consiliului consultativ internațional care vin în Moldova sau în alte locații prin organizarea de comunicări media, reuniuni de coordonare on-line cu echipa de conducere a IDIS-ului. Participarea la proiectele emblematice oferă, de asemenea, pârghii importante membrilor Boardului de a supraveghea și a extinde domeniile de activitate, rețele profesionale și afilierile instituționale ale IDIS-ului. 

Evaluarea strategică se desfășoară la IDIS prin evaluări anuale, stabilite de directorul executiv și membrii Consiliului de administrație. În ceea ce privește durabilitatea financiară, IDIS este axat pe propunerile de proiecte, cu puține obiective de dezvoltare. Mai multe tipuri de programe IDIS au o durată multianuală, care sunt, prin urmare, foarte bune în ceea ce privește a face programarea mai eficientă. În această privință, IDIS trebuie să-și orienteze prioritățile printr-un plan operațional pentru mai mult de trei ani, care va proiecta inițiativele care corespund profilului, expertizei, experienței și ambiției unui think tank. Activitățile de fundraising trebuie să răspundă priorităților strategice. În domeniile de dezvoltare organizațională, IDIS a adoptat, în 2015, un manual de proceduri, care definește metoda în vigoare care reglementează aproape toate aspectele juridice și tehnice legate de întreținere, organizarea licitațiilor, gestionarea finanțelor și negocierea statelor de personal. Totodată, un Cod de Etică a intrat în vigoare din ianuarie 2016.

De la prima sa etapă de dezvoltare a IDIS-ului, sarcinile sale operaționale și punctele de vedere strategice au devenit mai complexe. Diversificarea surselor de fonduri, stabilirea unor standarde mai înalte și reguli clare pentru experți și personalul tehnic a îmbunătățit considerabil managementul IDIS. De multe ori, experții alocă mai mult timp pentru activitățile de fundraising decât pe cercetare, iar schimbările constante în cerințele donatorului și resursele limitate ale acestora (granturi mici) complică și mai mult accesul la resurse. Este evident că toate documentele strategice și noile proceduri trebuie să fie acceptate și internalizate de către personal. De mare folos pentru IDIS este  de a stabili sesiuni strategice regulate, atunci când liderii de echipa, oamenii de știință rezidenți și alți membri ai organizației, ar fi în măsură să definească, să discute sau să ajusteze diverși indicatori de succes, repere de performanță bună pentru experți și personalul tehnic, care va avea un efect pozitiv asupra evaluării impactului pentru prioritățile instituționale.

Afilieri externe

 • PASOS (Reţeaua Institutelor şi Asociaţiilor de Politici Publice)
 • GPSA (Parteneriatul Global de Responsabilitate Socială)
 • TPN (Rețeaua de politică de tranziție)
 • NISPAcee (Reţeaua de Institute şi Şcoli de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est Slovacia)
 • NDRI (Reţeaua Institutelor de Cercetare a Democraţiei)
 • EPIN (Reţeaua Institutelor de Politici Economice a PNUD)

Misiunea noastră

A fi un institut fruntaș de politici publice care contribuie în mod esențial la creșterea mediului gândirii independente, competitivitatea societății și a economiei moldovenești, într-un stat bine guvernat. Institutul  este format dintr-un număr de tip cluster pe diverse domenii (economie, fiscalitate, descentralizare, politică externă, de dezvoltare regională, politica socială și educațională), în care echipele de experți dedicați și cu o expertiză remarcabilă desfășoară activități de cercetare. IDIS este organizat în următoarele departamente: Departamentul de economie de piață funcțională, care publică regulat analize economice și prognoze, despre impozitare și conștientizarea fiscală a cetățenilor, reducerea sărăciei și alte politici sociale. Departamentul de descentralizare și dezvoltare regională funcționează ca un centru de resurse și de formare în domeniul protecției juridice a autorităților locale, planificare strategică, asistență tehnică și lobby. Departamentul societate competitivă are în componența sa o echipă specializată în politica socială și educație democratică.

Domenii prioritare

În conformitate cu Strategia instituției noastre pentru 2009-2014, există trei domenii majore în care IDIS „Viitorul” funcționează:

 1. Modernizarea și europenizarea sectorului public;
 2. Consolidarea unei economii de piață funcționale;
 3. Sprijinirea apariției unei societăți competitive.

Publicul țintă

Publicul țintă a institutului este reprezentat de asociațiile de business, autoritățile publice, societatea civilă, mediul academic și mass-media.

Programe de expertiză curente

–   Dezvoltarea economiilor locale prin Acțiuni și Alianțe (DELTA) – Moldova
–   Susținerea municipiului Chișinău în creșterea eficienței energetice
–   Construirea eficientă a unui dialog public – privat prin Agenda Națională de Business
–   Campanii de advocacy în susținerea exportatorilor moldoveni de bunuri agricole
–   Studii privind protecția socială și incluziunea socială în Republica Moldova
–   Descentralizare reformei învățământului și a cheltuielilor pentru educație în Moldova
–   Obstacole juridice și de reglementare pentru reducerea sărăciei în Republica Moldova
–   Generarea cunoștințelor și diseminarea instrumentelor de consolidare a capacităților pentru administrația locală
–   Stimularea responsabilității civice în cadrul campaniei electorale din 2009

Produse IDIS:

 • Economic Outlook: Rapoarte trimestriale de monitorizare, inclusiv analiză economică, prognoze și avertismente timpurii ale guvernului și publicului în ceea ce privește tendințele economice și evoluția sărăciei în Republica Moldova.
 • Monitorizarea politică pe teme sensibile, cum ar fi: finanțarea partidelor, încrederea în instituții, monitorizarea agendei publice parlamentare și  executive.
 • Indicele de încredere economică: Analiza lunară periodică a nivelului de încredere a reprezentanților mediului de afaceri.
 • Publicații politice: cercetarea aplicată periodic asupra problemelor-cheie pentru dezvoltarea politicilor în modelarea economică, politica fiscală, sănătate și probleme sociale, relevante pentru reformele sectoriale și segmentele de public-țintă, asistarea liderilor politici de a lua decizii inteligente.
 • Agenda Națională de Business a stabilit o platformă națională care vizează sprijinirea asociațiilor de afaceri în dialogul lor politic cu guvernul central.
 • 60 de minute de realism economic – program TV difuzat de RFERL asupra problemelor-cheie de importanță economică și socială pentru publicul din Moldova.
 • Training și suport tehnic pentru reprezentanții administrației publice locale în Moldova, în prestarea serviciilor publice, accesul la informațiile bugetare, crearea locurilor muncă și oportunități sociale pentru persoanele nevoiașe din zonele rurale.
Switch The Language