STUDIU DESPRE RELAȚIILE DE BUNĂ VECINĂTATE ȘI STABILITATE ÎN SECTORUL DUNĂREAN AL BAZINULUI MĂRII NEGRE (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România)

         Studiul de față își propune să facă o trecere în revistă și o analiză a elementelor de istorie, cultură și civilizație, comune unităților teritorial-administrative Reni, Galați și Cahul. Anume aceste elemente au stat și stau la baza relațiilor de bună vecinătate între comunitățile conlocuitoare într-o regiune cu trăsături geografice distincte ce definesc caracterul unitar al acestei zone, în pofida faptului că respectiva zonă poate fi împărțită pe criterii culturale, politice, etnice ș.a. Buna vecinătate constituie, alături de caracterul geografic unitar, definit în situația de față prin prezența fluviului Dunărea, baza conviețuirii acestor comunități și principala oportunitate de cooperare în scopul construirii unui viitor pașnic și prosper, bazat pe relații economice și sociale reciproc avantajoase.

          Studiul despre relațiile de bună vecinătate și stabilitate în sectorul dunărean al Bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România) a fost redactat și publicat în cadrul proiectului BSB-817 „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România)”, ID PGA: 8721185816128, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Consiliul Raional Cahul și Municipalitatea  Reni, în perioada decembrie 2020 – iunie 2023.

          Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și promovarea oportunităților de turism transfrontalier în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România).

Pentru a vizualiza Studiul accesează link-ul

Switch The Language